TOTAL MAKEOVER AV LITEN TRÄDGÅRD

En igenvuxen trädgård på bara 100 kvm fick en total makeover. Vi började om från början genom att skrapa av hela ytan och sen täcka med markduk och skapa rabatter, grusplanteringar och gångar av skiffer. Träd och buskar planterades för att skapa skugga då trädgården hade full sol och ge höjd och struktur åt platsen.

Pga det soliga läget fick vi välja tåliga och solälskande växter. För att möta kundens krav om minimal skötsel så grusades övrig yta. Här är anläggningen precis avslutad och vi tycker det ska bli väldigt spännande och se resultatet

när växterna har etablerat sig och tar mer plats.