TRÄDGÅRDSDESIGN

Alla trädgårdar är unika och önskemålen varierar från kund till kund, det lägger grunden för

hur just ditt designförslag ska utformas.

Vi erbjuder skalenliga trädgårdsritningar, planteringsplaner och växtförslag.

Storleken och hur detaljerat förslaget ska vara avgör priset på tjänsten.TRÄDGÅRDSRITNING / ILLUSTRATIONSPLAN


Vid ett första besök går vi tillsammans igenom dina önskemål och kompletterande uppmätning av tomten görs vid behov. När vi har gjort en funktionsplan (förenklad skiss) så har vi ett avstämningsmöte digitalt eller på plats om så behövs.


PRIS ENLIGT OFFERT SOM GES EFTER FÖRSTA MÖTET.


I DESIGNPAKETET INGÅR FÖLJANDE:


  • Skalenlig ritning som anger en detaljerad utformning av trädgården, placering av växter, sittplatser och andra funktioner. 
  • Komplett växtlista med bilder och det vetenskapliga växtnamnet som underlag för inköp.
  • Förslag med bilder på material och andra fasta konstruktioner.
  • Komplett skötseldokument
  • Designpaketet med alla dokument skickas via mail och vid önskemål har vi ett avstämningsmöte på plats för genomgång av ritningen.

3D-VYER


Från illustrationsplanen eller andra dokument skapar vi 3D-vyer för att visualisera projektet på ett verklighetstroget sätt.


PRIS ENLIGT OFFERT SOM GES EFTER FÖRSTA MÖTET.


I DESIGNPAKETET INGÅR FÖLJANDE:


  • 3D-vyer från olika vinklar i trädgården enligt önskemål från kunden.

PLANTERINGSPLAN / VÄXTFÖRSLAG


Vi får uppgifter från dig om vilken form rabatten ska ha, måtten för ytan, läge, jordmån och om du har önskemål om t.ex blomningsfärg mm. 

När vi har fått den informationen får du en prisuppgift.


PRIS FRÅN 5000 KR INKL MOMS.


I DESIGNPAKETET INGÅR FÖLJANDE:


  • Skalenlig ritning som anger placering och hur många av varje växtsort.
  • Komplett växtlista med bilder och det vetenskapliga växtnamnet som underlag för inköp.
  • Komplett skötseldokument
  • Designpaketet med alla dokument skickas via mail.