TRÄDGÅRDSDESIGN


Alla trädgårdar är unika och önskemålen varierar från kund till kund, det lägger grunden för hur just ditt designförslag ska utformas.

Vi erbjuder kompletta skalenliga trädgårdsritningar som underlag för anläggning.

Vill du göra anläggningen själv så kan vi hjälpa till med en planteringsplan och växtlista.

Storleken och hur detaljerat förslaget ska vara avgör priset på tjänsten.TRÄDGÅRDSRITNING / ILLUSTRATIONSPLAN


Vid ett första besök går vi tillsammans igenom dina önskemål och kompletterande uppmätning av tomten görs vid behov. När vi har gjort en funktionsplan (förenklad skiss) så har vi ett avstämningsmöte digitalt eller på plats om så behövs.


PRIS ENLIGT OFFERT SOM GES EFTER FÖRSTA MÖTET.


I DESIGNPAKETET INGÅR FÖLJANDE:


  • Skalenlig ritning som anger en detaljerad utformning av trädgården, placering av växter, sittplatser och andra funktioner. 
  • Komplett växtlista med bilder och det vetenskapliga växtnamnet som underlag för inköp.
  • Förslag med bilder på material och andra fasta konstruktioner.
  • Komplett skötseldokument
  • Designpaketet med alla dokument skickas via mail och vid önskemål har vi ett avstämningsmöte på plats för genomgång av ritningen.

PLANTERINGSPLAN / VÄXTFÖRSLAG


Vi får uppgifter från dig om vilken form rabatten ska ha, måtten för ytan, läge, jordmån och om du har önskemål om t.ex blomningsfärg mm. 

När vi har fått den informationen får du en prisuppgift.


PRIS FRÅN 5000 KR INKL MOMS.


I DESIGNPAKETET INGÅR FÖLJANDE:


  • Skalenlig ritning som anger placering och hur många av varje växtsort.
  • Komplett växtlista med bilder och det vetenskapliga växtnamnet som underlag för inköp.
  • Komplett skötseldokument
  • Designpaketet med alla dokument skickas via mail.