HÅLLBAR TRÄDGÅRD

Att arbeta miljövänligt är viktigt för oss och att efterlikna naturens egna ekosystem är vår målbild vilket ger ett lägre miljöavtryck och trädgården blir frisk, frodig och mer lättskött.


Här följer några miljösmarta tips:


 • Att välja rätt växt på rätt plats är en förutsättning för en hållbar trädgård. Att även välja många olika sorters blommande växter är superviktigt för pollinatörer och det främjar den biologiska mångfalden. Att plantera buskar och träd är bra, de är långlivade och binder koldioxid när de växer vilket hjälper miljön. De samlar regnvatten som avdunstar och skapar en fuktigare miljö vilket är gynnsamt för växter speciellt under torkperioder. Buskar och träd ger skydd, boplatser och mat för många olika djur och insekter.


 • När vi arbetar med skötsel så låter vi alltid löv och nervissna växter vara kvar i rabatter och under buskar. Materialet förmultnar och blir till mull och ger jorden bättre struktur och näring. Städa inte för mycket i trädgården och frakta inte bort organiskt material från platsen utan använd det istället.


 • Vi försöker i största möjliga mån jordförbättra genom att tillföra den befintliga jorden det den behöver för att ge växterna de bästa förutsättningarna istället för att köpa ny jord, det är både vänligt för miljön och plånboken.


 • Genom att samla död ved så skapar man en såkallad faunadepå som ger djur och insekter en skyddad boplats året om. Det främjar även olika svampkulturer och det gynnar ekosystemet i  trädgården. 


 • Att samla regnvatten och vattna med det är det mest hållbara sättet så vi begränsar belastningen på våra gemensamma vattenförråd oavsett om vi har egen brunn eller kommunalt vatten. Att välja tåliga växtsorter som har förmåga att klara både torka under sommar och blöta vintrar är dock viktigast för att undvika regelbunden vattning. Återigen att välja rätt växt på rätt plats är helt avgörande för att växten ska klara sig på egen hand efter etableringsperioden som den gör i naturen. 


 • Klipp inte hela gräsmattan. Låt gärna en del av gräsmattan vara oklippt och bli till en äng. Att klippa gångar i det höga blommande gräset är väldigt vackert. Samla ihop gräsklippet och använd som näring i växtbäddar, det är väldigt näringsrikt. 


 • Gynna djurlivet genom att sätta upp holkar anpassade för olika djur.


 • Anläggning av dammar gynnar många olika djur.


 • Bygg en kompost för att skapa näringsrik och frisk jord.


 • Täckodla är ett sätt att motverka ogräs, det är även ett bra sätt att hålla fukt och näring kvar i jorden.


 • Gör din egen växtnäring. Guldvatten (urin utblandat med vatten) eller nässelvatten är lätt att göra själv och fungerar väldigt bra som gödning. 


 • Välj hållbara och naturliga material. Om möjligt återanvänd hårda material som t.ex marksten vid anläggning. Bygg naturliga staket och avdelare med material som t.ex överblivna grenar och ris. Genom att tänka på detta och att försöka efterlikna naturen så skapas ett rikt ekosystem på platsen där växter, djur och insekter lever i harmoni med varandra. 

På detta sätt kommer trädgården ge oss en frisk, frodig miljö som kan ge oss mat,

blomning och njutning. Dessutom blir vår arbetsinsats lägre och vi får mer för tid för vila och återhämtning som vi alla är i så stort behov av.