SMEDJETORPET

Hälsoträdgården på Ingarö 

VÅR VERKSAMHET 

PÅ SMEDJETORPET.

Smedjetorpet ligger i Återvall på Ingarö. Det är en tomt på ca 9000 kvm belägen intill Återvallssjön. Här finns bl.a stora träd, buskage, ängsytor och en bäck som bidrar till ett rikt djurliv. Anlagda odlingar, perennrabatter, faunadepåer (samling av död ved som ger bostad åt djur, svampar och växter), blommande buskar och träd bidrar till att gynna den biologiska mångfalden. Trädgårdens storlek och rikedom gör den till en gynnsam plats för återhämtning och att få kunskap om naturen och sig själv därför tycker vi att det är en fantastisk plats som gör den lämpad som hälsoträdgård. Under uppbyggnaden av trädgården bestämde vi oss för att Smedjetorpet ska kunna ta emot mindre grupper från företag, privatpersoner och kommuner. I vårt team ingår Daniel Modig som är legitimerad psykoterapeut och vi kommer tillsammans arbeta med hälsoträdgården på Smedjetorpet AB.


Vi har öppen trädgård med café och försäljning av växter vid några utvalda datum under vår och sommar. 

I blomsterkiosken säljer vi härodlade snittblomsbuketter och julkransar med Swish & grab.

Vi håller kurser och workshops i trädgårdsdesign, skötsel, anläggning, odling, beskärning och hantverk.

Är ni en grupp, privat eller företag, som vill ha en trevlig stund i en härlig miljö skräddarsyr vi möten med fokus på kreativitet.


Mer info om kurser & workshop


Länk till Smedjetorpets hemsida.