SMEDJETORPET 

VÅR VERKSAMHET 

PÅ SMEDJETORPET.

Smedjetorpet ligger i Återvall på Ingarö. Det är en tomt på ca 9000 kvm belägen intill Återvallssjön.

Här finns bl.a stora träd, buskage, ängsytor och en bäck som bidrar till ett rikt djurliv.

Anlagda odlingar, perennrabatter, faunadepåer (samling av död ved som ger bostad åt djur, svampar och växter), blommande buskar och träd bidrar till att gynna den biologiska mångfalden. 

Trädgårdens storlek och rikedom gör den till en gynnsam plats för återhämtning och att få kunskap om naturen och sig själv. Vår plan för framtiden är att Smedjetorpet ska vara en hälsoträdgård för

 företag, privatpersoner och kommuner. 


På Smedjetorpet har vi öppen trädgård med café och försäljning av växter vid

nägra utvalda datum under vår och sommar. 


I blomsterkiosken säljer vi härodlade snittblomsbuketter och julkransar med Swish & grab.


Vi håller kurser och workshops i trädgårdsdesign, skötsel, anläggning, odling, beskärning och hantverk.


Är ni en grupp, privat eller företag, som vill ha en trevlig stund i en härlig miljö

skräddarsyr vi möten med fokus på kreativitet.


Läs mer här!