FRODIGT OCH GRÖNT

I LIUNDEN

När vi skapade den här lunden fokuserade vi på växter med vackra bladverk både i form, färg och struktur. Även vit blomning är vackert i skuggiga lägen. En träspång med oregelbunden form utgör både ett blickfång och en möjlighet att ta sig över lunden till skogen i en mer avlägsen del i trädgården.Växtsorter som trivs i halv till helskuggiga lägen är en väldigt spännande växtlista tycker vi och därför är det extra roligt med just ett sånt här projekt.