TRÄDGÅRDSSKÖTSEL


Kostnad 690 kr per påbörjad timme, med RUT-avdrag 345 kr/tim.

Minsta debitering 3 timBESKÄRNING 


Kostnad 850 kr per påbörjad timme, med RUT-avdrag 425 kr/tim.

Minsta debitering 2 tim.

Bortforsling ingår ej. 

När vi beskär träd så ser vi till att det blir en naturlig balans mellan fruktved och vegetativ tillväxt.

Äppelträd vill växa i en rundad kronform, det tar vi hänsyn till.


Alla priser är inklusive moms.


Resetillägg debiteras med 550 kr per påbörjad timme.


Kunden är själv ansvarig att förvissa sig om gällande skatteregler.Vid utförande av RUT-arbet faktureras kunden enligt Skatteverkets bestämmelser.Om ersättning nekas från Skatteverekt är kunden skyldig att betala hela kostnaden för utfört arbete.


Företagen innehar F-skattsedel.