Vi fick i uppdrag att göra om en slänt på en havsnära tomt med ett nybyggt hus. Att anlägga i skärgården är alltid en utmaning. Man behöver tänka på blåst, salta vindar, mager jord och rådjur är ett även ett stort problem. Släntens storlek och läge blev utgångsläget för växtvalen som behövde vara torktåliga och planteras i stora sjok för att skapa en harmonisk plantering.Här fokuserade vi på torktåliga perenner och marktäckande buskar som samplanterades efter en noggrant utformad planteringsplan.